فيلم فينال مسابقات شوتوكاپ خليج فارس

تصاوير بسيار ديدني از مسابقات شوتوكاپ خليج فارس كه در همين يكي دو ماه گذشته در بندرعباس برگزار شده بود, چند تيم ازهرمزگان.فارس.بوشهر و سيستان وبلوچستان شركت كرده بودند كه تيم هاي هلال احمر هرمزگان و صنعت برق هرمزگان (هرمزگان ب و الف) به فينال مسابقات راه يافتند و با قهرماني هلال احمر هرمزگان(هرمزگان ب) به پايان رسيد.                               
                                                                                                                                                             http://www.4shared.com/file/130965108/dd9905ef/BMoghim__HSafari.html                                                                                                                                            http://www.4shared.com/file/130970568/8674d337/Adeldari__Rahmandokht.html
                                                                                                                                                                        http://www.4shared.com/file/130977051/4f99c202/Hsaberi__MSahoor.html

http://www.4shared.com/file/130978476/bca18da9/FBolook__AParsa_01.html

http://www.4shared.com/file/130982844/9d753197/_2__FBolook__AParsa_02.html
                                                  
گزارش تخلف
بعدی