ااردوي با نشاط و پراميد تيم ملي كاراته جوانان ايران...

اردوي تيم ملي كاراته جوانان ايران با حضور 29 نفر از برترين هاي كاراته جوانان ايران با نشاط و پر اميد تمرينات اردوئي خود را زير نظر كادر فني پي مي گيرند . اردونشينان تمرينات اردوئي خود را در مركز آموزش فدراسيون كاراته واقع در مجموعه ورزشي شهيد كبكانيان ادامه مي دهند و اين در حالي است كه خوابگاه اين اردونشينان نيز در همين مجموعه قرار دارد و از اين بابت نه تنها در وقت تمرين و استراحت آنها خللي وارد نمي شود بلكه به خاطر مركزيت محل اردو و دسترسي سريع به آن برنامه هاي تنظيمي نيز به خوبي اجرا مي شود . خاطر نشان مي شود كه خوابگاه مور اشاره به همت فدراسيون كاراته و براي  پاسخ گوئي سريع به نيازهاي اردوهاي تيم هاي ملي كاراته آماده و هفته گذشته با حضور اردونشينان جوان  مورد بهره برداري قرار گرفت . گفتني است كه تيم ملي كاراته جوانان ايران خود را براي حضور در مسابقات قهرماني جوانا جهان كه آبان ماه در مراكش برگزار خواهد شد آماده مي كند ؛ مضافا به اينكه به خاطر قطع روابط ديپلماتيك كشور مان با مراكش بر اساس تمهيدات به عمل آمده ويزاي ورود تيم ملي كاراته جوانا ن در فرود گاه رباط پايتخت مراكش صادر خواهد شد .

 

ordo1

 
گزارش تخلف
بعدی